PN - Hỏi: Năm 1986, cha mẹ tôi kết hôn, sinh tôi và em gái. Năm 1999, cha tôi có thêm một đứa con trai với một phụ nữ khác (không đăng ký kết hôn). Tài sản của cha mẹ tôi có căn nhà chúng tôi đang ở. Xin hỏi: sau này, căn nhà của chúng tôi có chia cho người con riêng của cha tôi không?