Mai vừa chạy ra vườn định hái thêm lá thuốc dịt vào vết thương cho chồng thì Ba ngồi bật dậy. Miệng anh vẫn luôn nhắc hai tiếng Chiềng Ơn, sau đó lại nằm vật xuống vì cơn sốt làm anh đau nhức toàn thân.