Cho con hỏi là con mới có kinh nguyệt lần đầu khoảng 4 tháng nay rồi nhưng kinh nguyệt của con vẫn không đều, chu kỳ của con chỉ 15-17 ngày thôi ạ.