Chị em cựu người mẫu thường gọi đùa Bông (con gái thứ 2 của Thúy Hằng) và Suti (con gái thứ 2 của Thúy Hạnh) là sinh đôi khác mẹ bởi hai bé có nhiều điểm giống nhau.