Con đi xe thì bị chiếc xe 16 chỗ cán ngang qua bàn chân trái nhưng không bó bột, vì bác sĩ nói bó bột sẽ không khó chịu và không tiện cho việc sinh hoạt hằng ngày của con.