Do đặc tính vượt trội so với các vật liệu truyền thống, vật liệu composite được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như hàng không, vận tải, xây dựng, đóng tàu…