Cách đây chưa lâu, khi tìm điểm đến cho dòng vốn đầu tư trên vùng đất Mỹ Latinh giàu tiềm năng, phần lớn nhà đầu tư nước ngoài đều lựa chọn Brazil và Mexico hoặc đôi lúc là Chile.