Để góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính Đảng (CQDCĐ) tỉnh Thái Nguyên luôn xác định công tác bảo vệ chính trị nội bộ là nhiệm vụ quan trọng nhằm làm cho nội bộ Đảng thực sự trong sạch vững mạnh.