Cọc được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, có đường kính từ 300 đến 700 mm và 1.200 mm với cường độ bê tông từ 600 kg/cm2 đến 800 kg/cm2 .