(HNM) - Với bề dày lịch sử hơn 60 năm, Học viện Quân y trực thuộc Bộ Quốc phòng đã đào tạo trên 60.000 thầy thuốc, trong đó có 772 tiến sĩ; 1.500 thạc sĩ; 4.000 bác sĩ chuyên khoa cấp I, II; trên 20.000 bác sĩ đa khoa, dược sĩ đại học, cử nhân kỹ thuật; thực hiện 3.464 đề tài khoa học các cấp, gần 2.000 sáng kiến kỹ thuật...