- Tôi hiện mang thai được 6 tháng (24 tuần). Theo tôi được biết, lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 trở đi và nuôi con nhỏ dưới 1 tuổi sẽ được làm việc ngắn giờ hơn lao động khác là 1 giờ/ngày theo quy định của Luật lao động. Hiện tại, công ty tôi có ra thông báo, lao động nữ mang thai từ tuần thứ 30 trở đi (7,5 tháng) mới được nghĩ làm việc ngắn giờ. Vậy, thông báo trên có xem là đúng hay không? Hay những người mang thai từ tuần thứ 28 trở đi sẽ được hưởng chế độ trên?(Bạn đọc)