Ngày 25/10, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục – Đào tạo đã tổ chức Hội nghị đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo của các trường đại học và cao đẳng công lập toàn quốc. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.