TP - Theo Bệnh viện Tâm thần Trung ương II, nhốt bệnh nhân vào phòng cách ly và không sử dụng thuốc khi họ lên cơn kích động như ở Cơ sở Bảo trợ Xã hội (BTXH) Trọng Đức là phương pháp điều trị lạc hậu, đã được xóa bỏ tại Việt Nam từ nửa cuối thế kỷ XX.