(VietNamNet) - Đã nộp đơn báo trước cho người sử dụng lao động về thời gian nghỉ việc thì trong 45 ngày nói trên, tôi có phải đi làm?