(Alobacsi) - Em vừa hết kinh thì có huyết trắng. Em không bị ngứa hay rát, giao hợp không đau, vậy em có sao không ạ? (Quynh Nga - v4n_ch0...@yahoo.com)