Trong tháng 6, số cơ hội việc làm của Mỹ tăng 105.000 lên 3,76 triệu vị trí, cao nhất từ tháng 7/2008, theo số liệu Bộ lao động Mỹ.