(VOV) - Sau một năm ngừng cấp visa, Qatar đã bắt đầu nhập khẩu trở lại đối với lao động Việt Nam. Tuy nhiên, số lượng lao động của Việt Nam tại Qatar vẫn chưa phải là lớn so với nhu cầu của bạn.