"Cứ tham gia, bạn sẽ có cơ hội" - đó là lời khuyên của ông Alain Miquel - Tổng GĐ khách sạn Hanoi Horison - với các ứng viên muốn có cơ hội làm việc tại khách sạn 5 sao ở Hà Nội.