Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH vừa thẩm định cho phép thực hiện thí điểm đưa lao động nông nghiệp sang làm việc tại Israel.