VOV.VN -Giáo viên nhận xét học sinh bằng lời trực tiếp khi kiểm tra miệng và các hoạt động học tập ở mỗi bài học.