Đó là ‘búp bê sống’ người Ukraine, cô tuyên bố mình đang sống bằng ánh sáng và không khí.