(Soha.vn) - Hành động của cô gái Bình Định đã nhận được rất nhiều lời tán thưởng từ cộng đồng mạng.