(24h) - Số phận đã cướp đi của cô đôi mắt khỏe mạnh bình thường và những đứa con tội nghiệp... "Cô gái 1 mắt" vẫn dũng cảm để vươn đến một cuộc sống tốt đẹp.