(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Mai Châu (Hải Phòng) có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) đến thời điểm chốt sổ BHXH (1/2009) là 7 năm 1 tháng. Bà Châu hỏi, bà có thể tham gia BHXH tự nguyện tiếp theo thời gian chốt sổ (từ tháng 2/2009-3/2010) không?