PN - Hỏi: Ranh giới nhà tôi và nhà hàng xóm trước đây là hàng rào dâm bụt, vừa qua người hàng xóm phá bỏ hàng dâm bụt rồi định trồng dừa và xoài sát ranh đất nhà tôi. Gia đình tôi không đồng ý với lý do dừa và xoài khi lớn sẽ lấn sang đất của tôi... Xin luật sư cho biết, việc người hàng xóm làm như vậy có được không?