TTO - * Tôi làm việc cho một công ty nước ngoài từ tháng 6-2002, đến tháng 6-2010 sẽ nghỉ việc. Hiện tôi có một số thắc mắc về trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thôi việc, mong quý báo giải đáp.

1. Về trợ cấp thất nghiệp: tôi đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ 1-2009 đến 5-2010. Khi nghỉ việc, nếu chưa muốn hưởng bảo hiểm thất nghiệp mà muốn bảo lưu đến khi có việc làm mới sẽ tham gia tiếp, tôi phải làm các thủ tục gì? Trong trường hợp 4-5 tháng sau đó tôi chưa tìm được việc mới, có thể quay lại xin hưởng trợ cấp thất nghiệp được không? Trong trường hợp tôi làm đầy đủ hồ sơ thủ tục xin hưởng trợ cấp thất nghiệp và nộp cho bảo hiểm xã hội (BHXH) đúng quy định, nhưng trong thời gian chờ BHXH giải quyết (theo thời hạn là 20 ngày) có việc cần phải đi ra nước ngoài khoảng một tháng, tôi có thể xin hoãn thời gian nhận trợ cấp và nhận sau khi quay về nước? 2. Về trợ cấp thôi việc: mức lương trên hợp đồng lao động của tôi chia hai phần: lương căn bản và tiền chuyên cần. Tôi đóng các khoản BHXH, BHYT và BHTN trên mức lương cơ bản nhưng đóng thuế thu nhập trên toàn bộ thu nhập, trừ các khoản đóng BHXH, BHYT, BHTN. Khi nghỉ việc, nếu công ty chỉ tính trợ cấp thôi việc dựa trên lượng căn bản là đúng hay sai? Nếu sai tôi phải khiếu nại ở đâu? - 1. Về trợ cấp thất nghiệp: Theo quy định của pháp luật BHXH, trong trường hợp chưa hưởng BHTN khi chấm dứt hợp đồng lao động thì bạn sẽ đương nhiên được bảo lưu thời gian đóng BHTN và sẽ được cộng dồn thời gian đóng BHTN đến khi tiến hành thủ tục để được hưởng BHTN theo quy định. Pháp luật BHXH cũng không bắt buộc người lao động phải đóng BHTN liên tục hay quy định khoảng thời gian tối đa bảo lưu BHTN là bao lâu. Để được hưởng BHTN, bạn phải có đủ điều kiện bao gồm: đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động; đã trực tiếp đến trung tâm giới thiệu việc làm thuộc sở lao động - thương binh & xã hội nơi đang làm việc để đăng ký trong thời hạn bảy ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động; chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký với trung tâm giới thiệu việc làm thuộc sở lao động - thương binh & xã hội. >> Rút ngắn thời gian trả trợ cấp thất nghiệp >> Năm điểm tiếp nhận đăng ký thất nghiệp tại TP.HCM >> Triển khai tiếp nhận đăng ký thất nghiệp >> Ngày đầu đăng ký thất nghiệp: ngỡ ngàng và rối >> Nhiều phát sinh chờ hướng dẫn của Cục Việc làm >> Triển khai bảo hiểm thất nghiệp: vừa làm vừa gỡ >> Rút ngắn thời gian trả trợ cấp thất nghiệp >> Năm điểm tiếp nhận đăng ký thất nghiệp tại TP.HCM >> Triển khai tiếp nhận đăng ký thất nghiệp >> Ngày đầu đăng ký thất nghiệp: ngỡ ngàng và rối >> Nhiều phát sinh chờ hướng dẫn của Cục Việc làm >> Triển khai bảo hiểm thất nghiệp: vừa làm vừa gỡ Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp, bạn phải nộp hồ sơ hưởng BHTN đến phòng lao động thương binh & xã hội nơi đơn vị làm việc cuối cùng có trụ sở. Hồ sơ gồm có: đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu; bản sao hợp đồng lao động đã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật và xuất trình sổ BHXH. Pháp luật BHXH không có quy định về việc hoãn thời gian nhận trợ cấp BHTN như bạn đã đề cập ở trên. Trong trường hợp đã tiến hành đầy đủ thủ tục để hưởng BHTN và đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng thì bạn phải có nghĩa vụ trực tiếp thông báo hằng tháng đến trung tâm giới thiệu việc làm thuộc sở lao động - thương binh & xã hội nơi đang hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm. Trường hợp không thực hiện đúng quy định thông báo về việc tìm kiếm việc làm, bạn sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp và sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu không thông báo trong ba tháng liên tục. 2. Về trợ cấp thôi việc: Theo điều 15 nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31-12-2002 của Chính phủ, công ty áp dụng mức lương căn bản để tính trợ cấp thôi việc cho bạn là đúng quy định.