TTO - * Tôi làm việc cho một công ty nước ngoài từ tháng 6-2002, đến tháng 6-2010 sẽ nghỉ việc. Hiện tôi có một số thắc mắc về trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thôi việc, mong quý báo giải đáp.