(Dân trí) - Từ những phản ứng có phần thái quá ban đầu, giờ đây sau khi rõ hơn ngọn ngành sự việc, xu hướng chung của dư luận là sự cảm thông, chia sẻ và cùng chung mong muốn với các học sinh: cô giáo Thủy vững vàng vượt qua “sự cố” để quay lại bục giảng.