Em định uống thuốc giảm đau nhưng lại sợ lạm dụng thuốc nhiều không tốt cho sau này.