(ANTĐ) - Vợ tôi thế chấp “sổ đỏ” để vay 600 triệu đồng hẹn 1 tháng sau thì trả. Đến hạn vợ tôi chưa trả được số tiền trên thì bên cho vay bắt vợ tôi ký vào 1 bản hợp đồng mới với số 750 triệu (không hủy hợp đồng thứ nhất). Nay thời gian vay đã hết bên cho vay đòi vợ tôi phải trả tiền của hai hợp đồng (600 triệu và 750 triệu), lúc này vợ tôi mới ngỡ ngàng vì thực tế chỉ vay 600 triệu nhưng hợp đồng vay thì lại là hai (hợp đồng thứ 2 vợ tôi ký vì nghĩ là lãi suất của hợp đồng thứ nhất chứ không phải là vay tiếp tiền đợt 2). Xin hỏi việc bên cho vay đã lừa vợ tôi ký hợp đồng vay tiền như vậy có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không.