PNO - * Em 20 tuổi. Khoảng một tháng trước em thấy mình bị đau cổ giống kiểu bị trúng gió. Em uống thuốc cảm và xoa dầu cao nhưng không thấy khỏi, mỗi khi quay đầu sang phải về phía sau đều thấy cổ đau và cứng.