Các đối tượng tổ chức đánh bạc thường dùng con chíp ép vào trong quân bài. Dưới chén, bọn chúng “cấy” thêm một số con chíp có chức năng để hỗ trợ quân bài “nhảy múa” theo ý muốn.