TTO - Clip môn địa lý tiếp tục tái hiện sinh động hình ảnh thí sinh thoải mái sử dụng tài liệu tại hội đồng thi Trường THPT dân lập Đồi Ngô (Bắc Giang); bàn trên ngóng xuống bàn dưới theo dây chuyền, hăng say chép bài nhau.