Bởi nó dường như là bản sao của clip 'Vàng Anh' cách đây nhiều năm.