Facebook tên "Huy Ham Hố" đã lợi dụng hình ảnh của Morgan Oey, ca sĩ nổi tiếng của Indonesia để "gạ tình".