Ngày hội đạp xe khỏa thân toàn thế giới (8/6), hàng ngàn người đã đạp xe qua các tuyến phố của London trong tình trạng trần truồng.