- Điệu nhảy của Kim Hiền khá sexy và có một vài động tác nhạy cảm. Nhưng Hiền nói, cô "bất chấp"!