Quá trình này được thực hiện rất nhanh (khoảng 2-5 phút) và thường không gây đau.