(Webphunu.net) - Với Clip dài 1 phút 30 giây, Á hậu Hoàng My đã giới thiệu về cảnh quan đất nước, con người Việt Nam và bản thân mình một cách ngắn gọn nhưng đầy đủ và rất sinh động.