Anh ấy đã có một đêm liveshow vô cùng ấn tượng tại TP HCM đêm qua 26/10.