Xahoi - Chiều 28/1, tổ công tác Y12/141 đã mưu trí bắt gọn 3 thanh niên đi trên xe taxi buôn bán heroin và dụng cụ đập đá (cóng).