Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Mạnh Kiểm kể chuyện xây Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh với phóng viên nhân dịp NNVN ra số báo đặc biệt. Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.