(Dân trí) - Khối ngọc bích nặng 11,5 tấn sau khi trải qua cuộc hành trình đặc biệt bằng hàng không xuyên châu lục, đã về tới Đồng Nai, được nhóm thợ tài hoa tạc nên Pho tượng Phật bà Quan âm lớn nhất Việt Nam.