Mới nghe thì thấy vô lý, nhưng đó lại là sự thật đang hiện hữu ở ngôi trường mầm non xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân (Thanh Hóa). Cả trường có 24 giáo viên thì tất cả các cô không có lấy 1 ai được biên chế. Thậm chí những người làm công tác quản lý như Hiệu trưởng, Hiệu phó, vẫn đang hưởng mức lương bèo bọt không đến 1 triệu đồng/tháng.