(ĐVO) Đặng Mậu Lân, em ruột Tuyên phi Đặng Thị Huệ, là một con quỷ râu xanh, làm nhiều chuyện đại gian ác, nhưng vì sợ phật ý vợ, Chúa Trịnh Sâm đành phải nhận lời gả con gái yêu.