(MegaFun) - Thanh Thảo suýt ngất bên Hàn Quốc; Angela Phương Trinh diễu hành cùng siêu xe; Lý Nhã Kỳ dùng hàng kính 100 triệu...