TTO - * Cậu tôi trước đây có mua một mảnh đất, tách ra từ mảnh ruộng lớn. Vừa rồi cậu tôi đã làm được sổ đỏ. Trong giấy tờ vẫn ghi là đất lúa nước (LUK), nhưng thực sự mảnh đất đó đã nằm lọt trong khu vực dân cư, xung quanh đó đã có nhà cửa hợp lệ, cậu tôi cũng đã có giấy xác nhận của UBND phường cho biết đất nằm trong khu dân cư.