(TNTT>) Từ lâu trong các đám tang, phúng điếu đã trở thành luật bất thành văn. Xung quanh chuyện phúng điếu đối với cả người dự đám tang và tang gia đều có chuyện cần bàn.