Chỉ chưa đầy 10 km đường liên xã mà phải mất hơn ba giờ, từ thị trấn Đà Bắc xe chúng tôi mới tới được Đồng Ruộng - một xã vùng sâu của tỉnh Hòa Bình.