(Phunutoday) - Cho đến nay, người ta vẫn còn tranh cãi không ngớt về người cha đẻ chính thức của Tần Thủy Hoàng, vị Hoàng đế đầu tiên đã thống nhất cả Trung Quốc. Một nguyên nhân quan trọng dẫn đến cuộc tranh cãi suốt nhiều thế kỷ này bắt nguồn từ mẹ đẻ của ông ta, Đế Thái hậu Triệu Cơ. Trước khi trở thành Hoàng hậu nước Tần, Triệu Cơ là một kỹ nữ nổi tiếng. Đến khi trở thành Thái hậu, Triệu Cơ đã bị các sử gia không ngớt lời chỉ trích vì những cuộc tình vụng trộm và oái oăm ngay trong hậu cung của vị Hoàng đế nổi tiếng tàn bạo lúc bấy giờ…