(ĐSCT) Từ năm 2008, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định giải tỏa nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Chỉ trong thời gian ngắn nữa vùng đất này sẽ nhường chỗ cho khu dân cư phức hợp. Thế nhưng suốt cả tháng thâm nhập nghĩa trang, chúng tôi phát hiện ra nhiều điều khác thường ở nơi rộng tới 60ha có trên 70.000 mộ.